List kardynałów do Ojca Świętego w związku z rozpoczęciem Synodu

Wasza Świątobliwość,

Z okazji rozpoczęcia Synodu o Rodzinie, pragnąc aby owocnie służył on Kościołowi i Waszej posłudze, z szacunkiem prosimy Cię o rozważenie kilku wątpliwości, które słyszeliśmy od innych ojców synodu i którymi się dzielimy.


malzenstwo-zdj


Dokument przygotowawczy Synodu “Instrumentum Laboris” zawiera elementy godne podziwu, ale niektóre jego fragmenty należałoby gruntownie przemyśleć i przepracować. Nowe procedury kierowania Synodem wydają się gwarantować mu zbyt duży wpływ na obrady Synodu i końcowy dokument synodalny. W obecnej formie, biorąc pod uwagę obawy związane z jego różnymi problematycznymi sekcjami usłyszane od wielu ojców, “Instrumentum” nie może odpowiednio służyć jako tekst przewodni albo zaczątek końcowego dokumentu.

Nowe procedury synodalne mogą być widziane w niektórych kręgach jako brak otwartości i prawdziwej kolegialności. W przeszłości proces oferowania propozycji i głosowania nad nimi służył wartościowemu celowi zmierzenia poglądów ojców synodalnych. Brak propozycji oraz związanych z nimi dyskusji i głosowania wydaje się zniechęcać do otwartej debaty i ograniczyć dyskusję do małych grup. Przeto wydaje się nam rzeczą pilną, by zostało przywrócone przygotowanie propozycji nad którymi ma się odbyć głosowanie. Głosowanie nad dokumentem końcowym przychodzi za późno w procesie pełnego przeglądu i poważnej korekty tekstu.

Dodatkowo brak wejścia w skład komisji przygotowawczej ojców synodalnych wytworzył atmosferę znacznego niepokoju. Członkowie komisji zostali mianowani bez konsultacji, a nie wybrani. Podobnie każdy, kto ma wpływ na sporządzanie czegokolwiek na poziomie małych grup powinien zostać wybrany, nie wyznaczony.

Te rzeczy stworzyły z kolei obawy, że nowe procedury nie są wierne tradycyjnemu duchowi i celowi Synodu. Nie jest jasne, dlaczego te zmiany proceduralne miałyby być konieczne. Wielu ojców odnosi wrażeni, że nowy proces jest zaprojektowany w celu ustalenia z góry określonych wyników na temat ważnych spornych kwestii.

Wreszcie, co najpilniejsze, wielu ojców ma poważne obawy, że Synod zwołany w celu rozwiązania istotnego problemu duszpasterskiego – wzmocnienia godności małżeństwa i rodziny – może zostać zdominowany przez teologiczno-doktrynalną kwestię Komunii dla rozwiedzionych pozostających w nowych cywilnych związkach. Jeśli tak się stanie, z pewnością podniesie to jeszcze bardziej fundamentalną kwestię tego, jak Kościół, idąc dalej, powinien interpretować i stosować Słowo Boże, swoją doktrynę i dyscyplinę wobec zmian w kulturze. Upadek liberalnych kościołów protestanckich w epoce nowożytnej, przyspieszany przez ich rezygnację z kluczowych elementów chrześcijańskiej wiary i praktyki w imię adaptacji duszpasterskiej nakazuje nam wielką ostrożność w naszych synodalnych dyskusjach.

Wasza Świątobliwość, składamy te myśli w duchu wierności i dziękujemy za rozważenie ich. Wiernie oddani w Chrystusie

Kard. Carlo Caffara

Kard. Thomas Collins

Kard. Timothy Dolan

Kard. Willem Eijk

Kard. Gerhard Müller

Kard. Wilfrid Fox Napier

Kard. George Pell

Kard. Robert Sarah

Kard. Jorge Urosa


Źródło: Rorate Caeli

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: