Dr Anca-Maria Cernea: Misją Kościoła jest zbawienie dusz

Misją Kościoła jest zbawienie dusz. Zło na tym świecie jest wynikiem grzechu. Nie zróżnicowania dochodów czy “zmian klimatu”.


ancacernea


Wasza Świątobliwość, drodzy Ojcowie Synodu, Bracia i Siostry.

Reprezentuję Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy z Bukaresztu. Jestem wierną Rumuńskiego Kościoła Grekokatolickiego. Mój ojciec był chrześcijańskim przywódcą politycznym więzionym przez komunistów przez 17 lat. Moi rodzice byli zaręczeni, ale wzięli ślub po 17 latach. Moja mama cały ten czas czekała na mojego tatę, chociaż nawet nie wiedziała czy on nadal żyje. Byli w heroiczny sposób wierni Bogu i swoim zaręczynom. Ich przykład pokazuje, że łaska Boża potrafi przezwyciężyć złe uwarunkowania społeczne i materialne ubóstwo.

My, jako katoliccy lekarze broniący życia i rodziny, widzimy to jako przede wszystkim bitwę duchową. Materialne ubóstwo i konsumpcjonizm nie są głównymi przyczynami kryzysu rodziny. Główne przyczyny seksualnej i kulturalnej rewolucji leżą w ideologii. Najświętsza Maryja Panna powiedziała w Fatimie, że błędy Rosji rozprzestrzenią się na cały świat. Najpierw działo się to przemocą, zabijając dziesiątki milionów ludzi. To był klasyczny marksizm. Obecnie dzieje się to przede wszystkim poprzez kulturowy marksizm. Istnieje ciągłość między seksualną rewolucją leninowską, przez Gramsciego i Szkołę Frankfurcką, aż do dzisiejszej gejowskiej i genderowej ideologii. Klasyczny marksizm usiłował przebudować społeczeństwo przemocą poprzez przejęcie własności. Dzisiaj rewolucji idzie głębiej – usiłuje przedefiniować rodzinę, tożsamość płciową i naturę ludzką. Ta ideologia sama siebie nazywa postępową. Ale jest to nic innego jak starożytna propozycja węża, by ludzie zastąpili Boga, by zbawili się w tym świecie. Jest to błąd natury religijnej, gnostycyzm.

Zadaniem pasterzy jest rozpoznanie go i ostrzeżenie swoich owiec przed tym niebezpieczeństwem. “Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33). Misją Kościoła jest zbawienie dusz. Zło na tym świecie jest wynikiem grzechu. Nie zróżnicowania dochodów czy “zmian klimatu”. Rozwiązaniem jest ewangelizacja. Nawrócenie. Nie zwiększanie rządowej kontroli. Nie rząd światowy. Dziś są to główne czynniki narzucające naszym narodom kulturowy marksizm pod postacią kontroli populacji, praw reprodukcyjnych, praw gejów, edukacji genderowej i tak dalej. Świat nie potrzebuje dziś ograniczenia wolności, ale wolności prawdziwej, wyzwolenia od grzechu. Zbawienia.

Nasz Kościół był prześladowany pod sowiecką okupacją. Ale żaden z naszych 12 biskupów nie zerwał Komunii z Ojcem Świętym. Nasz Kościół przetrwał dzięki determinacji biskupów i ich przykładowi przetrwania uwięzienia i terroru. Nasi biskupi prosili wiernych by nie podążali za światem. By nie współpracowali z komunistami. Dziś Rzym powinien powiedzieć światu: “Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3, 2).

Nie tylko my, świeccy katolicy, ale też wielu prawosławnych chrześcijan z troską modli się za ten Synod. Ponieważ, jak mówią, jeśli Kościół katolicki ulegnie duchowi tego świata, będzie bardzo trudno wszystkim innym chrześcijanom się mu oprzeć.


Dr Anca-Maria Cernea jest świecką audytorką Synodu o Rodzinie.

Źródło: press.vatican.va

Tłumaczenie: Redakcja Bazy Dokumentów Papieskich

Podobne...

2 komentarze

  1. 27 października 2015

    […] Prezentujemy wywiad udzielony portalowi churchmilitant.com w którym doktor Anca-Maria Cernea, przewodnicząca rumuńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich i świecka audytorka Synodu o Rodzinie, mówi o publikowanym przez nas niedawno wystąpieniu. […]

  2. 3 listopada 2015

    […] Prezentujemy wywiad udzielony portalowi churchmilitant.com,  w którym doktor   Anca-Maria Cernea,   —  przewodnicząca rumuńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich i świecka audytorka Synodu o Rodzinie,    —  mówi o publikowanym przez nas niedawno wystąpieniu. […]

Dodaj komentarz

Top
error: