Kategoria: Pius X

1

“Vehementer nos”

To, że państwo musi być oddzielone od Kościoła, jest poglądem absolutnie fałszywym, najbardziej szkodliwym błędem. Pogląd ten, opierając się na zasadzie, wedle której państwo nie...

0

Motu proprio “Sacrorum antistitum” (frag.)

Fragment motu proprio “Sacrorum antistitum” zawierający rotę przysięgi antymodernistycznej do której składania zobowiązani byli księża, biskupi i nauczyciele seminaryjni. Ja (…) niezachwianie przyjmuję tak w ogólności,...

0

“Singulari quadam”

“Dokonując jakiejkolwiek czynności, nawet w sferze dóbr doczesnych, chrześcijanin nie może ignorować dobra nadnaturalnego. Raczej, zgodnie z nakazem filozofii chrześcijańskiej, musi uporządkować wszystkie rzeczy ku...

0

“E supremi apostolatus”

“Drogi zaś, prowadzącej do Chrystusa, nie trzeba odszukiwać: jest nią Kościół. Słusznie przeto mówi Chryzostom: ‘Kościół jest twą nadzieją, Kościół twym zbawieniem, Kościół twą ucieczką’....

2

“Pascendi dominici gregis”

“Teraz, obejmując niejako jednym rzutem oka cały ten system, czyż zadziwimy kogokolwiek, jeśli ich zasady nazwiemy zbiorem wszelkich herezji. Gdyby ktoś zadał sobie trud zebrania...

Top
error: