Syria: Stanowisko chrześcijan ws. ataku na Syrię

Prezentujemy stanowisko Patriarchów Antiochii ws. bandyckiej agresji Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich sojuszników na Syrię.Komunikat wydany przez Patriarchaty Antiochii i Całego Wschodu dla prawosławnych greckich i syryjskich oraz dla katolików melchickich

Damaszek, 14 kwiecień 2018

Bóg jest z nami – pojmijcie to wszystkie narody i poddajcie się!

My, Patriarchowie: Jan X, Grecki Prawosławny Patriarcha Antiochii i Całego Wschodu, Ignacy Efrem II, Syryjski Prawosławny Patriarcha Antiochii i Całego Wschodu oraz Józef Absi, Melchicki Patriarcha Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy, potępiają brutalną agresję – wywołaną zarzutami o to, że syryjski rząd użył broni chemicznej – Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji i Wielkiej Brytanii przeciwko naszemu ukochanemu krajowi, Syrii, która miała miejsce dzisiejszego poranka. Podnosimy głos, żeby stwierdzić co następuje:

  1. Ta brutalna agresja jest jawnym podeptaniem praw międzynarodowych i Karty Narodów Zjednoczonych, ponieważ była ona nieusprawiedliwioną napaścią na suwerenny kraj, członka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  2. Wywołuje u nas wielki ból to, że ta napaść przyszła ze strony potężnych państw, którym Syria nie wyrządziła w żaden sposób krzywdy.
  3. Zarzuty Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych krajów, że syryjska armia użyła broni chemicznej i, że Syria jest krajem, który posiada i używa tego rodzaju broń, jest twierdzeniem, które nie ma uzasadnienia oraz nie ma poparcia wystarczających i jasnych dowodów.
  4. Wybranie czasu dla tej nieusprawiedliwionej agresji przeciwko Syrii, kiedy niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza miała rozpocząć swoją pracę w Syrii, podkopuje pracę tej komisji.
  5. Ta brutalna agresja niszczy szansę na pokojowe polityczne rozwiązanie i prowadzi do eskalacji oraz kolejnych komplikacji.
  6. Ta nieusprawiedliwiona agresja ośmieli terrorystyczne organizacje i da im możliwość kontynuowania ich działalności.
  7. Wzywamy Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby odegrała swoją naturalną rolę – przynoszącego pokój, a nie wspierającego eskalację wojen.
  8. Wzywamy wszystkie kościoły w krajach, które wzięły udział w agresji, do wypełniania ich chrześcijańskiego obowiązku, zgodnego z nauczaniem Ewangelii i do potępienia tej agresji oraz wezwania swoich rządów do zaangażowanie w ochronę pokoju międzynarodowego.
  9. Oddajemy cześć odwadze, heroizmowi i poświęceniu Syryjskiej Armii Arabskiej, która nieustraszenie broni Syrii i zapewnia bezpieczeństwo jej ludowi. Modlimy się za dusze męczenników i o zdrowie dla rannych. Jesteśmy pewni, że armia nie ugnie się przed zewnętrzną lub wewnętrzną agresją terrorystyczną – będą oni kontynuować walkę przeciwko terroryzmowi do momentu, aż każdy cal ziemi syryjskiej będzie od niego wolny. Pragniemy również pochwalić dzielne stanowisko państw, które są przyjazne Syrii i jej ludowi.

Wznosimy nasze modły za bezpieczeństwo, zwycięstwo oraz uwolnienie Syrii od wszelkiego rodzaju wojen i terroryzmu. Modlimy się również o pokój na całym świecie i wzywamy do wzmocnienia wysiłków, w celu pojednania narodowego, które pomoże ochronić kraj i zachować godność wszystkich Syryjczyków.


Źródło: antiochpatriarchate.org

Tłumaczenie: Redakcja Bazy Dokumentów Papieskich Xportal.pl

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: