Rosja: Kościół i Państwo przeciwko aborcji

Minister Zdrowia Federacji Rosyjskiej podpisała z Rosyjską Cerkwią Prawosławną porozumienie, które zakłada zapobieganie aborcji i zapewnienie pacjentom opieki paliatywnej. Porozumienie podpisane przez Weronikę Skworcową i Patriarchę Cyryla zostało opublikowane na stronie Synodalnego Departamentu Kościelnej Dobroczynności i Służby Społecznej. Artykuł 9 wyżej wymienionego porozumienia ustanawia współpracę “na rzecz ochrony matczynego i dziecięcego zdrowia, w tym zdrowia reprodukcyjnego, promocji wartości rodzinnych i zapobiegania aborcji.” Porozumienie zakłada, że Cerkiew będzie współpracowała z instytucjami medycznymi w “tworzeniu w szpitalach centrów ciąż kryzysowych”, w których psychologowie wspólnie z przedstawicielami strony religijnej będą “doradzać kobiecie, która planuje przerwać ciążę.” W placówkach medycznych znajdą się również informacje kontaktowe odpowiednich organizacji religijnych działających pod jurysdykcją Cerkwi.

Dodatkowo strony zapewniają, że “podejmą wspólne wysiłki, aby zapewnić asystę i wsparcie kobietom u których badania prenatalne wykryły wady rozwoju płodu oraz matkom, które urodziły dzieci z zaburzeniami rozwoju.” 


Źródło: russia-insider.com

Podobne...

1 Odpowiedź

  1. 30 października 2017

    […] Nie wiadomo dokładniej, na czym w praktyce polegać miałby szacunek dla „prawosławnych” buntowników oraz pogańskich tradycyj słowiańskich, niemniej jednak na pewno nie jest do pogodzenia z wiarą katolicką, na którą również i ta organizacja się powołuje. Na swej podstronie „Baza dokumentów papieskich” nazywa jednak rozłamowców wschodnich „Kościołem” („Rosja: Kościół i państwo przeciwko aborcji”). […]

Dodaj komentarz

Top
error: