Francja: Biskupi krytykują sekularyzacje

Konferencja Episkopatu Francji wydała oświadczenie z okazji 110 rocznicy prawa oddzielającego Państwo od Kościoła.


france


Prawo, które zniszczyło pokojową współpracę państwa francuskiego z Kościołem katolickim skutkowało zamknięciem większości katolickich szkół i pozbawiło Kościół majątku. Panujący ówcześnie papież, św. Pius X kilkukrotnie potępił wspomniane prawo (m. in. w encyklice Vehementer nos z 6 lutego 1906 roku).

Zaznaczając, że Kościół we Francji “szanuje” obowiązujące prawo i, że obecnie nie występuje przeciwko niemu, biskupi wyrazili żal z powodu wzrastającej tendencji do przechodzenia “od sekularyzacji państwa do sekularyzacji społeczeństwa”, do zepchnięcia religii w sferę prywatną. Wzywając do szacunku dla ludzi wierzących biskupi podkreślili, że jest “iluzją i błędem” przekonanie, że “prywatyzacja” religii przyczynia się do zaprowadzenia pokoju społecznego. Ostrzegają oni, że takie podejście przynosi odwrotne skutki, jest przyczyną “wzrostu ruchów i tendencji fundamentalistycznych”.


Źródło: catholicculture.org

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: