Abp Luigi Negri: Koniec zachodniej cywilizacji nastąpił w muzeum w Mosulu

Starożytne posągi i płaskorzeźby zostały obalone przez brodatych mężczyzn, którzy następnie niszczyli je za pomocą młotów pneumatycznych. Jest to ostatnie wideo opublikowane przez ISIS w Mosulu. Jest to kontynuacja kampanii przeciwko pozostałościom przeszłości. Bojownicy Państwa Islamskiego wysadzali miejsca kultu, rzucali na pastwę płomieni książki wzięte z bibliotek oraz zniszczyli część murów Niniwy, starożytnej asyryjskiej stolicy na obrzeżach Mosulu. Obrazy te, rozpowszechniane przez konto na Twitterze należące do Kalifatu, ukazują metodyczne zniszczenie dokonywane w pomieszczeniach wyglądających jak muzeum w Mosulu. W pięciominutowym filmie widzimy muzealne etykiety opisujące po arabsku i angielsku wystawione eksponaty.


Żywię nadzieję, iż środki technologiczne, których używa – a czasem nadużywa – nasze społeczeństwo, zachowają dla przyszłych pokoleń obrazy tych scen barbarzyństwa, jakie my mogliśmy zobaczyć „na żywo” w różnych częściach świata. To jest wściekłość, znacznie bardziej obłąkana niż barbarzyńska, skierowana przeciwko dorobkowi artystycznemu jednej z największych epok światowej kultury, dorobkowi który był przekazywany z oddaniem i szacunkiem z pokolenia na pokolenie, od kultury do kultury, od cywilizacji do cywilizacji. I tak kultura i cywilizacja, nawet jeśli są religijne, nie są ekskluzywne, inaczej niż w przypadku tej obłąkanej ideologii. Kultura i cywilizacja są inkluzywne, a nawet potrafią inkorporować kulturową i historyczną rzeczywistość niezrodzoną z ograniczeń właściwego im kręgu, stając się tym samym bardziej wzbogacone.

Słusznie przyjdzie na myśl tym nielicznym ludziom kultury, którzy się ostali w naszym bezsilnym społeczeństwie wielka tradycja katolicka, która przez wieki przyjmowała przejawy kultury klasycznej, tak rzymskiej jak i greckiej, a później inne tradycje, pochodzące nawet z Dalekiego Wschodu.

Wystarczy na przykład przywołać pełne pasji zaangażowanie, z jakim benedyktyńska, a później cysterska szkoła przyjmowała, strzegła, kopiowała i komentowała dokumenty tradycji klasycznej. To ten wielki ruch odbioru i lepszego zrozumienia wytworzył wielką kulturę klasztorów, zakonów, a następnie wielkich uniwersytetów, jak uczył nas w niezrównany sposób wielki o. Chenu, a we Włoszech słynny ks. Inos Biffi.

Ta zdolność recepcji, szacunku i lepszego zrozumienia została zniszczona. Najpodlejszym tego wyrazem jest niszczenie różnorodności. Nawet my, Europejczycy, w rzeczywistości tego doświadczyliśmy. Na własne oczy widzieliśmy zniszczenie uprzednich tradycji popełniane na przykład przez Rewolucję Francuską, którą europejski sekularyzm nadal uważa za niekwestionowany punkt wyjścia. Niestety nie tylko sekularyzm, ale również pewna część świata katolickiego uważa Rewolucję Francuską za niedościgniony przykład dobra.

Zachód ogląda z wyprzedzeniem swój własny koniec. W tragedii dokonanej w środku pięknego muzeum w Mosulu, w którym zachowane były najwspanialsze arcydzieła kunsztu wielkiej kultury, Zachód ujrzał śmierć swojej własnej cywilizacji, na którą w niezrównany sposób zwrócił Benedykt XVI w swoim przemówieniu w Ratyzbonie, co spotkało się z niezrozumieniem. Wielka cywilizacja zachodnia jest cywilizacją, w której niezliczone sposoby życia i myślenia oraz obyczaje potrafiły i potrafią zmierzyć się, zrozumieć, ocenić i rywalizować między sobą jeśli to konieczne, w trosce o rozwój ludzkiego życia i historii, co jest oznaką cywilizacji.

Ta cywilizacja, czy nam się to podoba czy nie, właśnie się kończy, o ile faktycznie się już nie skończyła. Horyzont jest naznaczony czarną flagą kalifatu, pod którą leży śmierć wolności sumienia i serca, poruszania się, wolności do życia w godny sposób i wyznawania własnych przekonań w wolności i odpowiedzialności.

Ta zbrodnia, wszystkie zbrodnie zostały przekształcone w przypadkowe zdarzenia przez surrealistyczne fantazje zachodniego człowieka. Potrafi szybko przeczytać o nich w gazetach lub na portalach społecznościowych; nagłówki wiadomości migają na dole telewizora, podczas gdy on spokojnie je; jak gdyby były to aktualne wydarzenia z innego świata.

Cywilizacja się skończyła. Społeczeństwo na krawędzi śmierci nawet nie ma zdolności do zainicjowania prawdziwej i krytycznej analizy własnego życia. Jeśli by ją miało, doszło by do ujawnienia tych, którzy – świadomie lub nieświadomie – przygotowywali własną śmierć i nadal to czynią w bardziej zróżnicowany sposób. Są to wszyscy ci, którzy dialogowali ponad wszelką miarę; wszyscy ci, którzy w głębi serca bardziej obawiają się wiary chrześcijańskiej niż barbarzyństwa fundamentalistycznej ideologii islamskiej. Być może odpowiedzialność należy przypisać przede wszystkim tym, którzy dokonali apostazji – dokonując odstępstwa od Chrystusa, dokonali odstępstwa od samych siebie. A ponieważ człowiek jest zawsze blisko związany ze społecznością – dokonując odstępstwa od samych siebie, zniszczyli cywilizację.

Komentarz Rorate Caeli: Pośród obecnych włoskich ordynariuszy abp Luigi Negri wyróżnia się jako autor zdecydowanych komentarzy i płodny publicysta, autor wielu artykułów i blisko 30 książek na zróżnicowane tematy, zawsze broniący konserwatywno-katolickiego punktu widzenia i jego obecności na forum publicznym i w świecie kultury. Jako uczeń i bliski współpracownik założyciela Comunione e Liberazione ks. prałata Luigiego Giussaniego został mianowany biskupem małej diecezji San Marino-Montefeltro w 2005 roku, a następnie małej archidiecezji Ferrara-Comacchio w 2012 roku. Jest dobrze znany tradycyjnym katolikom ze swoich interwencji na rzecz tradycyjnej Mszy łacińskiej: telegramu do Benedykta XVI z podziękowaniami za Summorum Pontificum, potępienia opozycji biskupów względem tego dokumentu czy cennej homilii ze słowami zachęty i pochwały skierowanej w 2013 roku do tradycyjnych katolików. Jest to biskup, który wie, co to walka. Który potrafi potępić zarówno Rewolucję Francuską (i jej katolickich apologetów) jak i zagrożenie ze strony islamistów, którego nie boi się nazwać po imieniu.

Tłumaczenie: Redakcja Bazy Dokumentów Papieskich Xportal.pl

Źródło: rorate-caeli.blogspot.com

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: