0

„E supremi apostolatus”

„Drogi zaś, prowadzącej do Chrystusa, nie trzeba odszukiwać: jest nią Kościół. Słusznie przeto mówi Chryzostom: ‚Kościół jest twą nadzieją, Kościół twym zbawieniem, Kościół twą ucieczką’....

0

„Aeterni Patris”

„Ilekroć rozważamy zalety i siłę systemu filozoficznego Tomasza, który nasi przodkowie tak bardzo sobie upodobali, oraz przesławne korzyści z niego płynące, oznajmiamy, iż wielkim przewinieniem...

0

„Nostis et Nobiscum”

„Z tego wyjątkowego przywileju posiadania Stolicy Apostolskiej oraz z tego, że w związku z tym przywilejem Religia Katolicka otrzymała wśród ludu Italii mocniejsze niż gdziekolwiek...

0

Adam Danek: Cnota umiarkowania

Filarami etyki katolickiej są cztery cnoty zwane kardynalnymi: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Chrześcijaństwo przejęło naukę o cnotach kardynalnych z późnych ksiąg Starego Testamentu, gdzie...

0

“Ad Petri cathedram”

„Przyczyną i źródłem wszystkiego zła, które jakby zatruwa jednostki, ludy i narody i które tak często niepokoi umysły wielu ludzi, jest nieznajomość prawdy, owszem, nie...

0

Adam Danek: Źródła życia duchowego

Istniejące od XI wieku opactwo Zakonu Świętego Benedykta w podkrakowskim Tyńcu należy do głównych ośrodków katolickiego życia intelektualnego na mapie współczesnej Polski. Jego swoistą wizytówką...

0

Trevor Lynch: „Nieodżałowani”

„Nieodżałowani” (1965) to moja ulubiona komedia. Oparty na wydanej w 1948 roku powieści Evelyna Waugha o tym samym tytule, film „Nieodżałowani” jest obok „Mądrości krwi”...

2

„Mystici Corporis Christi”

„Postanowiliśmy, pomni Naszego pasterskiego obowiązku, w tej encyklice całej społeczności chrześcijańskiej podać naukę o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa oraz o zjednoczeniu wiernych z Boskim Odkupicielem,...

Top
error: