0

„Spe Salvi”

„W nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8, 24), mówi św. Paweł Rzymianom, a także nam. «Odkupienie», zbawienie, zgodnie z wiarą chrześcijańską, nie jest jedynie zwyczajnym...

0

„Deus Caritas est”

„Dlatego w pierwszej mojej Encyklice pragnę mówić o miłości, którą Bóg nas napełnia i którą mamy przekazywać innym. Stąd dwie duże części tego Listu, głęboko...

0

ks. dr Maciej Sieniatycki: Miłość Ojczyzny

Przybliżamy Państwu interesujący wyjątek z przedwojennego wydania Podręcznika Etyki Katolickiej, poświęcony miłości do Ojczyzny oraz właściwemu rozumieniu kwestii użycia własności. § 4. Miłość Ojczyzny Czwarte...

Top
error: