Watykan: Ułatwienie w orzekaniu nieważności małżeństwa

Papież Franciszek ogłosił dwa listy apostolskie „motu proprio”, które reformują prawną strukturę Kościoła w kwestii orzekania nieważności małżeństwa.


malzenstwo-zdj


Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (Pan Jezus, łaskawy sędzia) zmienia Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego, natomiast motu proprio Mitis et misericors Iesus (Łaskawy i miłosierny Jezus) reformuje Kodeks kanonów Kościołów Wschodnich. Według nowych przepisów proces kanoniczny dotyczący w/w spraw będzie (co do zasady) jednoinstancyjny, a sędzią w nim będzie biskup diecezjalny, który ma być gwarantem tego, że sprawa zostanie rozpatrzona rzetelnie. Oznacza to, że nawet w dużych diecezjach sprawy tego typu nie powinny być delegowane na kurię diecezjalną. Od wyroku biskupa będzie można odwołać się do Trybunału Stolicy Świętej, która pozostaje ostatecznym sędzią w sprawach dotyczących życia Kościoła.


Źródło: news.va

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: