Watykan: Rocznica założenia Pax Christi

Z okazji 70-tej rocznicy założenia Pax Christi International papież Franciszek wysłał okolicznościowy list, przygotowany przez sekretarza stanu, kard. Pietro Parolina, do sekretarza generalnego tej organizacji.


pax christi


W liście czytamy:

„Jego Świętobliwość, papież Franciszek, z zadowoleniem przyjął informację o siedemdziesiątej rocznicy założenia Pax Christi International, która jest świętowana w czasie Zgromadzenia Generalnego w Betlejem między 13 a 17 maja 2015. Przesyła serdeczne pozdrowienia wszystkim obecnym na uroczystości i zapewnia ich o swojej duchowej bliskości. Przypominając, że ‚tak bardzo, jak [Chrystus] będzie królował między nami, tak życie społeczne stanie się przestrzenią braterstwa, sprawiedliwości, pokoju, godności wszystkich’ (‚Evangelii Gaudium’, 180) Jego Świątobliwość modli się, żeby Zgromadzenie było okazją dla wszystkich członków Pax Christi do otworzenia na nowo serca na Chrystusa i zobaczenia jedności w Nim, jako największego daru dla społeczności, którym służą. Polecając wszystkich uczestników Zgromadzenia wstawiennictwu Maryi, Królowej Pokoju, Ojciec Święty chętnie udziela swojego apostolskiego błogosławieństwa, jako rękojmię pokoju i radości w Zmartwychwstałym Panu.”

Pax Christi International to międzynarodowy, katolicki ruch na rzecz pokoju. Jak czytamy na stronie głównej ruchu, jego misją jest, „aby przekształcić świąt wstrząsany przez przemoc, terroryzm, pogłębiające się nierówności i globalne niebezpieczeństwo.”

Ruch powstał we Francji w 1945 roku. Jego pierwotnym celem było doprowadzić do francusko-niemieckiego pojednania. W latach 50-tych ruch rozwinął swoją formułę na pozostałe kraje europejskie i stał się „krucjatą modlitewną dla pokoju między narodami.” W 1952 roku papież Pius XII ogłosił Pax Christi „oficjalnym katolickim ruchem na rzecz pokoju”. Ruch składa się z 18 sekcji narodowych i 115 organizacji członkowskich działających w ponad 50 krajach.


Źródło: radiovaticana.va

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: