Watykan: Nadchodzi „reforma reformy”?

Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah zasugerował zmiany w mszale Pawła VI mające przywrócić nowemu rytowi Mszy większą ciągłość z Tradycją liturgiczną Kościoła. Wśród sugerowanych zmian są między innymi powrót do odprawiania Mszy ad orientem czy przywrócenie tradycyjnego offertorium. Kard. Sarah ubolewa również nad złym zrozumieniem pojęcia „aktywnego uczestnictwa” zawartego w soborowej konstytucji o Świętej Liturgii.


kard sarah

Liturgia jest jest w istocie działaniem Chrystusa” – napisał kard. Sarah 12 czerwca w dzienniku L’Osservatore Romano. Jeżeli ta żywotna zasada nie jest przyjmowana w wierze, wtedy liturgia może stać się dziełem ludzkim, samocelebracją wspólnoty.”

Mówienie o celebrowaniu wspólnoty nie jest jednoznaczne i wymaga prawdziwej ostrożności. Participatio actuosa nie może być rozumiane jako potrzeba robienia czegoś. W tej kwestii nauczanie Soboru jest często zniekształcane. Zamiast tego należy dać porwać się Chrystusowi i towarzyszyć Mu w Jego Ofierze.”

Cytując papieża Franciszka kard. Sarah skrytykował podejście księży, którzy robią z siebie samych główny punkt liturgii.

Jest całkowicie zgodne z soborową konstytucją i rzeczywiście pożyteczne, by podczas obrzędów pokutnych, śpiewania Glorii, oracji i Modlitwy Eucharystycznej wszyscy, księża oraz wierni, byli zwróceni wspólnie w kierunku Wschodu, by wyrazić swoją wolę uczestnictwa w kulcie i odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Ten sposób modlitwy należy w odpowiedni sposób wprowadzić w katedrach, gdzie życie liturgiczne powinno być wzorcowe.”

Kontynuując wątek „aktywnego uczestnictwa kard. Sarah skrytykował „współczesną zachodnią mentalność”, która powoduje, że wierni są „stale czymś zajęci”, a Msza jest traktowana jak „spotkanie towarzyskie”.

Przeciwnie do takiego podejścia „święty lęk” i „radosny strach wymagają naszego milczenia w obecności Boskiego majestatu. Zapomina się, że święte milczenie jest jednym z zalecanych przez Sobór środków uczestnictwa”.

Kard. Sarah przypomniał nauczanie Soboru o tym, by wierni „umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe teksty mszalne, dla nich przeznaczone, także w języku łacińskim”. Dodał też, że liturgia „musi przestać być miejscem nieposłuszeństwa wobec wymagań Kościoła”.

Konstytucji o Świętej Liturgii nie wolno czytać w świetle „hermeneutyki zerwania”: „Błędem byłoby myśleć, że nadzwyczajna forma rytu rzymskiego wywodzi się z innej teologii”. By zamanifestować ciągłość między zwyczajną i nadzwyczajną formą liturgii pożądane jest dodanie do nowego wydania Mszału Rzymskiego obrzędów pokutnych i ofertorium z formy nadzwyczajnej.

Jeśli żyjemy w tym duchu, wtedy liturgia przestaje być miejscem rywalizacji i krytyki”, a zamiast tego jest miejscem, w którym możemy aktywnie uczestniczyć w liturgii niebiańskiej – stwierdził kardynał.


Źródło: catholicculture.org

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: