Świat: Kardynałowie w obronie nauki Kościoła

Kardynałowie Gerhard Ludwig Müller, Donald Wuerl (na zdjęciu) i Vincent Nichols wspólnie, chociaż w różnych miejscach, stanęli w obronie nauczania Kościoła na temat małżeństwa i Eucharystii. Prezentujemy ich stanowiska. 


0


Kard. Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, powiedział na spotkaniu z seminarzystami w Oviedo, że papież Franciszek nie zmienił nauki Kościoła w sprawie udzielania Komunii Świętej osobom rozwiedzionym. Streszczając papieską adhortację, kardynał stwierdził, że „Gdyby Franciszek chciał zmienić tak ważną i głęboko zakorzenioną dyscyplinę, powiedziałby to jasno i podałby tego powody.”

Jak dodał, dokument (w przypisie 351) nie odnosi się do udzielania Komunii rozwiedzionym katolikom, którzy weszli w nowy związek. „Bez wchodzenia w szczegóły, ten przypis odnosi się generalnie do obiektywnej sytuacji grzechu, a nie do szczególnego przypadku osób w ponownych związkach.” Do tych konkretnych przypadków odnoszą się – „Familiaris Consortio” Jana Pawła II i „Sacramentum Caritatis” Benedykta XVI.

Kard. Wuerl przemawiając na Amerykańskim Uniwersytecie Katolickim ubolewał z powodu katechetycznego „upadku” lat 70-tych i 80-tych. W jego przekonaniu jedyną odnową jaką niesie dokument jest potrzeba „odnowy naszego postrzegania katolickiej tożsamości, naszej więzi z Kościołem.” Zmiana, która jest pożądana to zmiana naszego stosunku do nauczania Kościoła – zaakceptowanie go i postępowanie według niego. „Kościół odróżnia tego, kto walczy [ze sobą – Red.] akceptując i żyjąc w zgodzie z elementami wiary od tego, który zwyczajnie domaga się od Kościoła zmiany Jego nauczania. Coraz częściej słyszymy głosy domagające się, aby Kościół zmienił swoje nauczanie dotyczące ludzkiej seksualności, małżeństwa i rodziny, słyszymy oskarżenia o praktykowanie dyskryminacji.” 

W swoim liście pasterskim nt. adhortacji kard. Nichols napisał, że papież Franciszek „prezentuje odnowioną, jasną naukę Kościoła na temat małżeństwa i przypomina nam nieustannie o prawdzie, że Łaska, którą Bóg nam ofiaruje, jest nieskończona.” Dodał również, że właściwym miejscem do rozwiązywania problemów życia rodzinnego jest konfesjonał. To tam penitent, akceptując naukę Kościoła, badając swoje życie przez jej pryzmat, może dotrzeć do źródła swoich problemów i dzięki temu przezwyciężyć trudności. „Dziękuję Bogu, że ta adhortacja dotarła do nas w Roku Miłosierdzia, gdy tylu ludzi powraca do praktyki spowiedzi, do Sakramentu Pojednania,” zaznaczył kardynał.


Źródło: catholicculture.org 

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: