Peru: Z ręki Świetlistego Szlaku

5 grudnia Stolica Apostolska beatyfikowała trzech duchownych, zamordowanych w Peru w 1991 r. przez lewackich terrorystów z organizacji Świetlisty Szlak. Nowi błogosławieni to dwaj polscy franciszkanie, ojcowie Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek, oraz włoski ksiądz Alessandro Dordi.


peru


Bł. Zbigniew Strzałkowski (ur. 1958) wstąpił do franciszkańskiego nowicjatu w 1979 r. Wcześniej pracował jako mechanik. Podczas studiów w seminarium w Krakowie był współzałożycielem Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r., a dwa lata później wyjechał na misje do Peru. Szczególnie wiele wysiłku wkładał w opiekę nad chorymi.

Bł. Michał Tomaszek (ur. 1960) rozpoczął nowicjat w 1980 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 r. Na studiach w seminarium w Krakowie zajmował się m.in. nauczaniem religii dzieci specjalnej troski. W 1989 r. rozpoczął pracę misyjną w Peru. Wyróżnił się jako duszpasterz dzieci i młodzieży, do których docierał zwłaszcza przez muzykę i śpiew.

Bł. Alessandro Dordi (ur. 1931) przez wiele lat łączył posługę kapłańską z pracą społeczną. W latach 1954-1965 niósł duchową i materialną pomoc mieszkańcom nawiedzanego przez powodzie regionu Polesine w północno-wschodnich Włoszech. W latach 1966-1979 jako „ksiądz-robotnik” opiekował się włoskimi emigrantami zarobkowymi w Le Locle w Szwajcarii. Od 1980 r. przebywał na peruwiańskiej wsi. Realizował liczne projekty mające na celu podniesienie poziomu życia rolników i ich rodzin.

Obaj polscy franciszkanie zostali zamordowani przez terrorystów Świetlistego Szlaku 9 sierpnia 1991 r. w miejscowości Pariacoto w Andach. Zginęli od strzałów w tył głowy. Przed dokonaniem morderstwa lewacy oskarżyli ich o to, że „oszukiwali naród, głosili pokój i usypiali ludzi poprzez różaniec, msze, czytanie Pisma Świętego; sprawili, że mieszkańcy tych okolic sprzeciwili się rewolucji”. Ksiądz Dordi zginął z ręki Świetlistego Szlaku 25 sierpnia tego samego roku, gdy wracał wieczorem po odprawieniu Mszy świętej w oddalonej kaplicy.

Trzej męczennicy zostali beatyfikowani podczas uroczystej Mszy w mieście Chimbote (stolica diecezji, na której terenie zostali zabici) odprawionej przez kardynała Angela Amato.


Źródło: Xportal.pl

Na podstawie meczennicy.franciszkanie.pl i tvn24.pl opracował A.D.

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: