[NASZ PATRONAT] Konferencja Naukowa „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich – między Tradycją a reformą”

bdpKonferencja pod patronatem Bazy Dokumentów Papieskich!


Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich – między Tradycją a reformą”, która odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W razie napływu dużej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia konferencji o jeden dzień (21 maja).
W tym roku planujemy podjąć dyskusję na temat Tradycji i reformy w Kościele Katolickim. Nie ograniczamy przedmiotu naszego zainteresowania wyłącznie do prawa kanonicznego, chcemy zająć się także kwestiami związanymi z liturgią, Magisterium i relacjami Kościół – państwo. Zapraszamy do przygotowania referatów dotyczących następujących zagadnień:

1. Reformy Vaticanum II i ich recepcja w Polsce
2. Reformy liturgii i Brewiarza rzymskiego w XX wieku i ich recepcja w Polsce
3. Prawodawstwo posoborowe i prace nad nowym Kodeksem Prawa Kanonicznego (1983 r.)
4. Reformy prawa partykularnego w Kościele polskim
5. Polskie synody i ich postanowienia (w okresie po Vaticanum II)
6. Zmiany w administracji kościelnej w Polsce w XX i XXI wieku
7. Vaticanum II i zmiany w relacjach Kościół – państwo
8. Zjawisko nowego życia Tradycji w Kościele
9. Prawne aspekty ruchu tradycjonalistycznego
10. Działalność Papieskiej Komisji Ecclesia Dei
11. Działalność Instytutów i Zgromadzeń tradycjonalistycznych
12. Ocena pontyfikatów Benedykta XVI i Franciszka
13. Reformy prawa małżeńskiego
14. Wyzwania stojące przed współczesną kanonistyką

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów prawa, prawa kanonicznego, teologii, historii oraz innych kierunków.

Czas wystapienia – 20 min.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 300 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: kanonistyka@gmail.com
Na zgłoszenia czekamy do 7 maja. Listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji przedstawimy 10 maja. Uczestnicy otrzymają maile z programem konferencji oraz informacją o sposobie płatności opłaty konferencyjnej.
Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 70 zł (obejmuje ona materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadową). Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.

Link do formularza zgłoszeniowego: http://sendfile.es/pokaz/772767—k5pe.html

Zapraszamy do udziału!

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: