Komunikat Domu Generalnego Bractwa Kapłańskiego św. Piotra podsumowujący wizytację apostolską instytutu

clefsspPalmes2coul


27 marca 2014 roku Bractwo Kapłańskie św. Piotra podało do wiadomości publicznej, że trzej prałaci wyznaczeni przez Pontyfikalną Komisję Ecclesia Dei przeprowadzą zwyczajną wizytację apostolską instytutu.

Po odbyciu wizytacji domów i seminariów, jak i konsultacjach z miejscowymi ordynariuszami diecezji, w których pracuje Bractwo, jego przełożonym przesłano 24 marca raport zawierający spostrzeżenia i wnioski wynikające z wizytacji. Ogólne wyniki raportu są bardzo pozytywne, szczególnie w odniesieniu do pracy apostolskiej i zdrowia wewnętrznego Bractwa św. Piotra. Raport zawiera również kilka sugestii, które pomogą Bractwu udoskonalić zarządzanie, formację jego członków, a także posługę duchową.

Bractwo Kapłańskie św. Piotra chce publicznie podziękować wizytatorom oraz Pontyfikalnej Komisji Ecclesia Dei za ich pracę. Ich konstruktywna krytyka i sugestie znacznie pomogą naszemu Bractwu w kontynuacji wysiłków wewnętrznej reformy i ulepszenia.

Dom Generalny FSSP, Fryburg, 17 września 2015 roku


Źródło: www.fssp.org

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: