Czarnogóra: Uderzenie w religię

Przedstawiciele wyznań chrześcijańskich i organizacje działające na rzecz wolności religii protestują przeciwko projektowi ustawy o wolności religijnej w Czarnogórze.


Gail Montenegro 069 comp


Zgodnie z proponowanym projektem, który według rządu ma „dostosować prawo krajowe do norm Unii Europejskiej”, wszystkie kościoły i klasztory zbudowane przed 1918 r. mają przejść na własność państwa, kościoły i związki wyznaniowe mają zostać opodatkowane i mieć obowiązek poufnego powiadamiania władz państwowych przed wyborem zwierzchników. Krytycy ustawy, wśród nich przedstawiciele stanowiącej 3,5 % populacji mniejszości katolickiej zwracają uwagę, że w obecnym kształcie proponowane prawo stanowi poważne naruszenie swobód religijnych i oznacza częściowe podporządkowanie kościołów i związków wyznaniowych władzom państwowym.


Źródło: Balkan Insight

Podobne...

Dodaj komentarz

Top
error: